Witaj Wędrowcze


Witaj Wędrowcze! W 2011 rozpocząłem prowadzenie teologicznego bloga z materiałami napisanymi z perspektywy kalwinistycznej, a później również reformowano-konfesyjnej. Ta strona zbiera te artykuły i inne materiały w jednym wygodnym miejscu. Życzę miłej i duchowo pożytecznej lektury. -- Imperator


Trzy ostatnie artykuły

Ostatnia aktualizacja: 2023-01-19 00:03

Artykuły w kategoriach

Teologia

Chrześcijańskie życie

Komentarz do Pisma Świętego

Herezje

Kobieta i mężczyzna

Dary duchowe

Poniższe artykuły o charyzmatycznych darach duchowych są napisane z punktu widzenia kontynuacjonizmu i starają się znaleźć balans pomiędzy blędami charyzmanii a cessacjonizmem. Przetłumaczyłem je gdy ponownie przyglądałem się tematowi darów duchowych w 2011 roku, aby niedługo później ugruntować się jeszcze bardziej w cesacjoniźmie.

Cesacjonizm

Humor

Polecane książki i inne

Katechizmy i wyznania wiary

Jeżeli człowiek odrzuca pomoc oferowaną w postaci doktryn sukcesywnie opracowywanych i definiowanych przez kościół, musi indywidualnie wypracować swoje własne wyznanie wiary korzystając tylko ze swojego własnego rozeznania. Prawdziwy wybór pomiędzy kościołem, a odrzucającymi wyznania wiary, nie jest, jak Ci ostatni zwykle sugerują, pomiędzy Słowem Bożym, a ludzkimi wyznaniami wiary ale jest to wybór pomiędzy wypróbowaną i sprawdzoną wiarą bożego ludu, a prywatnym osądem i mądrością jednostki stającej do niego w opozycji.
A.A. Hodge, Creeds and Confessions

Wszystkie artykuły alfabetycznie


Kontakt z autorem | Ostatnia aktualizacja: 2023-01-19 00:03